Pædagogisk tilgang & Menneskesyn

Fontanaskolen STU har i sin pædagogiske tilgang indarbejdet et menneskesyn og nogle grundlæggende værdier og kerneprincipper, som sammen danner udgangspunkt for samarbejdet med eleverne, og sikrer at eleverne målrettet og bevidst arbejder med deres faglige udfordringer, sociale og personlige barrierer, så de er medskabende til, at de får et så selvstændigt, aktivt deltagende og værdigt voksenliv som overhovedet muligt.

Tilgangen er kraftigt inspireret af Fountain House modellen, som er en international evidensbaseret rehabiliteringsmodel, hvor det at have medindflydelse og medbestemmelse står som et centralt punkt i et menneskes udvikling mod selvstændighed. Med undervisernes differentierede både faglige, uddannelsesmæssige og praktiske erfaringer, møder vi den enkelte elev i øjenhøjde. Relationen er det bærende element i vores pædagogiske tilgang, og i vores møde med eleven benytter vi både den empatiske kommunikation, den narrative fortælling og det tilknytningsteoretiske perspektiv, læs mere om vores teoretiske og metodiske tilgang her.

Alle elever har mulighed for at tage den grad af medansvar og yde indflydelse på skolens samlede virke, som det er den enkelte muligt. Det gælder alt lige fra dagligdags beslutninger om, hvordan man som elev vil fejres på sin fødselsdag, til mere strategiske beslutninger i bestyrelsen.

Menneskesyn

Fontanaskolens metodiske tilgang til relationsarbejdet med eleverne og undervisningen bygger overordnet på et menneskesyn og grundlæggende værdier, samt en fælles faglig forståelsesramme, som tydeliggør det fælles faglige fundament – teoretisk og metodisk. Vores menneskesyn og skolens grundlæggende værdier danner grundlaget for tilrettelæggelsen af de overordnede metodiske rammer, som den pædagogiske undervisningspraksis udføres i. Værdierne definerer på én og samme tid rammerne for den kontekst, som er forudsætningen for, at forandringen finder sted, og det er de resultater, som skolen producerer hver dag. Skolens menneskesyn og værdier opleves og efterleves af eleverne i alle aspekter af skolens virke:

Skolens Menneskesyn

  • Vi møder den enkelte elev åbent og nysgerrigt med en interesse for hele elevens livssituation.
  • Vi tror på relationen som et bærende element for elevernes udvikling.
  • Vi tror på, at eleverne kan udvikle et meningsfyldt og selvstændigt liv med egne valg, og at de kan blive en del af et større fællesskab.

Teoretisk & metodisk tilgang