Elevmålgruppe

Fontanaskolen STU er en særligt tilrettelagt treårig ungdomsuddannelse, for unge mellem 16-25 år med både generelle psykiske udfordringer og gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret og adhd.

Karakteristisk for skolens elever er, at de på grund af deres psykiske udfordringer eventuelt har måttet afbryde en ordinær ungdomsuddannelse eller aldrig er kommet i gang med en. Undervejs i processen kan de unge være blevet svækket i både deres faglige og personlige kompetencer. De unge kan have svært ved at fungere socialt og have svært ved at koncentrere sig.

Det er unge med en egentlig psykiatrisk diagnose (indenfor skizofrenispektret, personlighedsforstyrrelser, bipolar lidelse mfl.), samt psykisk sårbare unge som f.eks. lider af angst, depression, selvskadende adfærd, er selvmordstruede eller har flere psykiatriske diagnoser herunder spiseforstyrrelse. Gruppen af elever med autisme og adhd, ofte med en komorbiditet til andre diagnoser, er vokset, så den nu udgør halvdelen af skolens elever. Yderligere kendetegnes elevmålgruppen ved, at den består af unge med normale motoriske funktioner, og de har generelt et normalt funktionsniveau, og vil på sigt kunne færdes udover nærmiljøet og træne sig op til at blive selvtransporterende. De vil kunne komme i både interne og eksterne praktikker, og begavelsesniveauet kan spænde fra lav begavelse nederst i normalområdet til høj begavelse.