Hverdagen

Dagens gang på skolen

  • 8.30-9.00: Underviserne holder morgenmøde, hvor dagen gennemgås 
  • 9.00-9.30: Morgenmad for alle med fælles oprydning
  • 9.30-11.25: Undervisning med indlagte pauser
  • 11.25-12.05: Frokost
  • 12.05-14.00: Undervisning med indlagte pauser

Atmosfæren på skolen

På Fontanaskolen STU vil eleverne opleve et trygt, forudsigeligt og inspirerende socialt miljø, hvor de har indflydelse på alt fra hvad vi skal spise til morgenmad, hvilke udflugter vi skal på til hvilken undervisning, der skal være. Eleverne er også med til ansættelsessamtaler og har mulighed for at sidde i skolens bestyrelse efter endt uddannelse.

Fontanaskolen STU er normeret til 50 elever, og for at underbygge trygheden er der mulighed for 1:1 undervisning, og størrelsen på alle undervisningshold er max 8 elever. Eleverne har forskellige muligheder for at udfordre deres sociale angst, bl.a. Fælles Fredag er et oplagt øverum. Dagen er tilrettelagt som en temadag, hvor alle arbejder med det samme emne, ud fra de evner den enkelte har. På den måde kan alle være en del af fællesskabet, men på egne præmisser.

En af Fontanaskolens STU vigtigste opgaver er at sikre et ungemiljø med tydelige strukturer og rammer for hverdagen. Eleverne har derfor været meddesignere på lokalerne, så de fremstår hyggelige, dekorative og indbydende.
Dagligdagen er struktureret omkring både fælles og individuel undervisning samt andre aktiviteter.
En del af trygheden opstår via elevernes individuelle skemaer og den tætte kontakt imellem eleverne og kontaktlærerne, der altid er klar til en snak om de daglige udfordringer, store som små.