Om Fontanaskolen

Fontanaskolen STU er placeret på Østerbro i København, og vi er naboer til Fountain House. Fontanaskolen STU er en forholdsvis lille skole med højt til loftet og plads til forskellighed. På Fontanaskolen STU går der lige nu cirka 65 elever og der er ansat 23 medarbejdere,  vores daglige leder Casper Jensen og vores skoleleder Per Saaby. Fontanaskolen STU er en særligt tilrettelagt treårig ungdomsuddannelse, for unge mellem 16-25 år med både generelle psykiske udfordringer og gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret og adhd.

Fontanaskolen STU startede i 2011, og er en del af den socialøkonomiske forening AlleKan, som har til formål både at skabe aktiviteter og udvikle arbejdspladser for psykisk sårbare mennesker. Fontanaskolen STU har genvundet udbuddet i Københavns Kommune og har også udbuddet i Nordsjællands Kommuner og alle omegnskommunerne.

Uddannelsens Formål

Formålet med Fontanaskolens STU er at styrke den unges personlige, sociale og faglige kompetencer i et trygt og ligeværdigt rum. Det er vores mål, at den unge opnår et mere helt og sammenhængende liv, og finder styrken til at leve det liv der ønskes. Målet er ligeledes at den unge senere kan indgå i uddannelses- og beskæftigelsessammenhænge, med de vilkår den unge har med sig.

Uddannelsesforløbet

Fontanaskolen STU tilbyder et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, med udgangspunkt i den enkelte unges ønsker, nuværende livssituation og psykiske udfordringer. I samarbejde med den unges kontaktlærer på skolen, laves der et skema efter den unges ønsker, behov og de mål, der er beskrevet i uddannelsesplanen. Skolen tilbyder et nuanceret udvalg af fag under krop & udeliv, krea og skolefagligt. Eleverne har også mulighed for at tilvælge egne valgfag.

På vores STU har vi tre grundfag:

Hver elev får en kontaktlærer på skolen, der gennem ugentlige samtaler støtter den unge i at fastholde processen under hele skoleforløbet. Det styrker elevens forståelse og indsigt i egne problemer og giver de rette værktøjer til at tackle det, som er svært.

Intern praktik i Fountain House og kurser i Aftenskolen

Som en del af uddannelsen kan man vælge at komme i intern praktik i Fountain House . Huset ligger på den anden side af gaden lige overfor skolen. Her kan man få afprøvet sine kompetencer i et praktisk orienteret læringsmiljø i en struktureret arbejdsdag i en af Fountain House arbejdsfællesskaber. 

Grafisk værksted: Grafisk og fotografisk arbejde. Produktion af tryksager

Kontor & Reception: Kontor- og administrationsopgaver, Telefon- og gæstebetjening, mødeforberedelse

Café: Drift, betjening og serviceopgaver

Service/håndværk/grønt område: Pedel- , rengøring- og vedligeholdelsesopgaver

Køkken/kantine: Madlavning, betjening, oprydning og rengøring.  Der serveres hver dag mad til ca. 50 mennesker.

Som en del af uddannelsen kan man som elev også tage kurser på Aftenskolen:

Kurserne er målrettet målgruppen inden for følgende områder:

  • Mental sundhed (f.eks. mindfulness, recovery-kurser)
  • Krop og motion (f.eks. yoga, pilates, dans, afspænding)
  • IT (f.eks. Word, Excel, NemID)
  • Kreative fag (f.eks. skriveværksted, tegne/malekurser, grafisk design)
  • Praktiske fag (f.eks. økonomihåndtering, madlavning)
  • Musikalske fag (f.eks. band, kor)

Der er ligeledes et tilbud om en  Sommerdaghøjskole  for dem der har brug at holde sig aktiv i sommerferien.

  

Hvis du tror, at Fontanaskolen STU er noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere og aftale et besøg med en rundvisning på skolen.

Hvad siger eleverne om Fontanaskolen? 

”Jeg har for første gang fået en positiv skoleoplevelse hvor jeg føler mig tryg”

Den har gjort mig mere selvstændig, har lært mig at vælge mine kampe med omhu og at der er en konsekvens med de valg jeg tager”

”Jeg tror mere på mig selv og at jeg er god nok som jeg er”

”Jeg har fået en større åbenhed omkring det kreative, hvordan man kommer ud i verden, nye måder at udtrykke mig på, maling på lærred i stor format”

”Jeg har kunnet gennemføre noget”

”Jeg har taget enkeltfag på KVUC”

”Jeg har gået til mundtlig eksamen”

”Jeg tror mere på mig selv og at jeg er god nok som jeg er”

”Jeg har lært at være ærlig omkring hvordan jeg har det fordi det bliver taget alvorligt”

Udsagn fra seneste elevtilfredshedsundersøgelse. Spørgsmål: Hvilken betydningsfuld forandring har din STU været med til at skabe?

Efter Fontanaskolen STU

Når eleven afslutter sit treårige uddannelsesforløb, vil den unge automatisk blive tilbudt at fortsætte med at være en del af Fountain House. Deres medlemskab er livslangt, og de kan frit benytte sig af de andre tilbud i huset.

Hvis en ung ønsker at fortsætte i en ordinær uddannelse, er Bogstøtten et godt tilbud til at hjælpe dem gennem studierne. De kan også fortsætte tilknytningen til det sociale miljø i Ungehuset Fontana eller få en hverdag med små og store opgaver i Kernehuset.

Uanset hvad en ung ønsker at fortsætte med, støtter og hjælper Fontanaskolen STU, så den unge kommer godt og succesfuldt videre i sit liv. Vi følger dem så længe, de har behov for det.