Om STU

  • STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
  • Det er en treårig uddannelse, som du selv sammensætter med støtte fra UU vejledningen i din kommune.
  • Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
  • Uddannelsen har til formål, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Læs her om STU hos Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

Sådan er uddannelsen hos Fontanaskolen STU