Skolefagligt

Fontanaskolen har en skolefaglig del, der består af en række grundfag, der er specialpædagogisk tilrettelagt. Vi har undervisning i eksamensangst, støtte til at danne struktur og overblik samt hjælp til fagligt fokus. Eleverne tilbydes opkvalificerende og eksamensforberedende undervisning på 9.klasse, 10. klasse og HF-niveau indenfor et bredt fagområde.
Vi samarbejder med flere VUC’er, hvor vores elever kan blive tilmeldt eksamen i henholdsvis dansk, engelsk og matematik på FVU- og AVU-niveau. Hvis den enkelte elev ønsker andre fag, eksamener eller højere niveauer i fx dansk, engelsk og matematik, sker det også i samarbejde med VUC. Både e-learningselever samt selvstuderende får støtte og undervisning fra faglærere på Fontanaskolen for at nå målet om at aflægge prøve på VUC.

Skolefaglige grundfag

FVU

 • Matematik
 • Dansk

AVU

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Naturfag
 • Historie

HF

 •  E-learning

Opstart af skolefagligt forløb

 • Introduktion og samarbejdsmøde – elev og skolefaglig underviser
 • Afklaring af niveau (testning) og læringsstil (placering i lokale / indretning af studieplads etc.)
 • Målafklaring fra forløbsplan mål/delmål – særlig fagligt interessefelt – indhold/emne

 

Undervisningsstruktur

 • Differentieret undervisning med opmærksomhed for læringsstil
 • Målafklaring for dagen – omfang af detaljeret feedback – opdeling af opgave og tidsforbrug
 • Arbejdsmetoder: Skriftlig, mundtlig og/eller praktisk – projektorienteret – fælles/individuelt – valg af materialer
 • Evaluering af læring
 • Ny målsætning