Skolefagligt

Fontanaskolen tilbyder en skolefaglig del, der består af en række almene fag samt mere specialpædagogisk undervisning, der arbejder med skolefaglige færdigheder specifikt tilrettelagt målgruppen. Derudover tilbydes eleverne opkvalificerende/eksamensforberedende undervisning på 9.-, 10. klasses og HF-niveau indenfor et bredt fagområde.

Skolefaglige grundfag

 • Dansk (AVU – 9.-10. klasse HF 0-C, B og A)
 • Engelsk (AVU – 9.-10. Klasse, HF 0-C, B og A)
 • Matematik (AVU – 9.-10 Klasse, HF 0-C, B og A)
 • Geografi (HF-niveau)
 • Biologi (HF-niveau)
 • Historie (HF-niveau)
 • IT og Gaming
 • Fælles Fredage med fokus på demokratiske processer og emner

Herudover er der gennemført følgende indenfor det skolefaglige område, som er en del af læringsmetoden Vores Fokus.

 • Japansk
 • Koreansk
 • Tysk
 • Fransk
 • Eksamensangstkursus
 • Psykologi (HF-niveau)
 • Samfundsfag (HF-niveau)
 • Religion (HF-niveau)

Ved opstart af hvert skolefagligt forløb følges strukturen

 • Introduktion og samarbejdsmøde – KL, elev og skolefaglig underviser
 • Målafklaring fra uddannelsesplan mål/delmål – særlig fagligt interessefelt – indhold/emne
 • Afklaring af niveau (testning) og læringsstil (placering i lokale/ indretning af studieplads etc.)
 • Kognitivt funktionsniveau og koncentration
 • Vurdering af detaljegrad i organisering, udførelse og feedback fra underviser
 • Daglig struktur på undervisningen

Daglig undervisningsstruktur

 • Differentieret undervisningstilgang afhængigt af læringsstil
 • Målafklaring for dagen – omfang af detaljeret feedback – opdeling af opgave og tidsforbrug
 • Arbejdsmetodetilgang: Skriftlig, mundtlig eller praktisk – projektorienteret – fælles/individuelt – valg af materialer
 • Evaluering og test af læring
 • Ny målsætning