Krop & Udeliv

Fontanaskolen har fokus på at styrke elevernes fysiske, motoriske og bevægelsesmæssige kompetencer. Vi tilbyder et bredt udvalg af idræts- og bevægelsesformer og udeliv, der understøtter den unges evner til at fokusere, holde koncentrationen og finde grounding.Vil du være en del af et sundt og aktivt fællesskab? Opleve positive og bæredygtige relationer, hvor vi griner sammen, støtter og hjælper hinanden. Gennem kropslige og mentale aktiviteter i naturen eller på skolen, vil du blive udfordret tilpas og opleve positive sideeffekter, som reduceret stress og et nervesystem i ro. Med styrket krop og sind står du stærkere i livet, og skaber hermed grundlaget for at følge dine drømme.

Sundhedsfaglige grundfag

 • Psykoedukation
 • Psykolog samtaler (ekstern behandler)
 • Yoga og mindfullness
 • Kropstræning
 • Fitness
 • Sport (f.eks svømning og badminton)
 • Kropsbehandling (ekstern behandler)
 • Friluftsliv (aktivt og rekreativt)
 • Almindelig daglig livsførelse (ADL)
 • Madlavning

ADL indgår som en del af vores fælles fredage

 • Behovsafklaring af den enkelte elev – særligt læringsfokus
 • Brug af offentlige instanser (hjemmesider, Nem-Id, E- boks, Jobcenter etc.)
 • Kontakt til det offentlige (Sagsbehandler, Vejleder, Borgerservice, Læge, Tandlæge etc.)
 • Brug af offentlige transport (træning)
 • Budget og økonomi (Netbank)
 • Praktisk arbejde (tøjvask, rengøring, indkøb etc.)

Madlavning 

 • Arbejde med forskellige kategorier indenfor madlavning
 • Læse opskrifter, skrive indkøbsseddel og handle
 • Arbejde praktisk med planlægning, tilberedning og oprydning
 • Lære at lave mad fra bunden – nemt og økonomisk
 • Opnå viden om ernæring og sundhed
 • Få mulighed for at udforske nye typer af mad og tilberedningsmetoder
 • Opnå god køkkenhygiejne
 • Blive udfordret på sine spisevaner

Yoga / kropstræning

 • Øget kropsbevidsthed
 • Regulering af åndedræt og kropslige signaler
 • Kontakt til kroppen
 • Afspænding
 • Balanceøvelser
 • Styrkelse af muskulatur

Aktivt Friluftsliv

 • Svømning (indendørs/udendørs)
 • Cykling/MTB
 • Bouldering/Klatring
 • Træklatring
 • Bueskydning
 • Lejrslagning
 • Stand up paddle, Sit on top kajak, Havkajak

Friluftsliv – Natur & Bevidsthed

 • Naturoplevelser
 • Mindfulness og vejrtrækningsøvelser. Afspænding
 • Mad over bål og i stenovn
 • Vandring om sø og i skov
 • Samvær med dyr

Psykoedukation

 • Gruppedannelse og samarbejdsprocesser
 • Stresshåndtering
 • Følelsesafklaring og -håndtering
 • Nonverbale/verbale færdigheder
 • Selvbeskyttende færdigheder
 • Intime relationer
 • Konfliktløsning
 • Tilknytningsteori
 • ART træning
 • Grundfølelser