Krop & Udeliv

Uddannelsen har fokus på at styrke elevernes fysiske, motoriske og bevægelsesmæssige kompetencer. Vi tilbyder et bredt udvalg af idræts- og bevægelsesformer og udeliv, der understøtter den unges evner til at fokusere, holde koncentrationen og finde grounding. Et væsentligt formål er at styrke elevernes psykiske sundhed samt deres evne til at sætte deres personlige kompetencer i spil i forskellige trygge og ligeværdige sociale læringsmiljøer. Derfor tilbydes eleverne ligeledes en målrettet undervisning i personlig kompetenceudvikling.

Sundhedsfaglige grundfag

 • Social færdighedstræning
 • Personlige samtaler
 • Yoga og mindfullness
 • Kropstræning
 • Fitness
 • Sport (f.eks svømning og badminton)
 • Kropsbehandling
 • Friluftsliv (aktivt og rekreativt)
 • Almindelig daglig livsførelse (ADL)
 • Madlavning

ADL er en del af skolens grundskema, og som består af følgende elementer, som eleverne bliver undervist i

 • Behovsafklaring af den enkelte elev – særligt læringsfokus
 • Brug af offentlige instanser (hjemmesider, Nem-Id, E- boks, Jobcenter etc.)
 • Kontakt til det offentlige (Sagsbehandler, Vejleder, Borgerservice, Læge, Tandlæge etc.)
 • Brug af offentlige transport (træning)
 • Budget og økonomi (Netbank)
 • Praktisk arbejde (tøjvask, rengøring, indkøb etc.)

Herudover er eleverne løbende med til at vedligeholde skolens lokaler og faciliteter ved rengøring, samt udførsel af forskellige praktiske opgaver. Eleverne har hver dag forskellige pligter ift. forberedelse, servering og oprydning efter måltiderne.

Madlavning er et særskilt fag på skolens grundskema, da det har stor interesse for skolens elever. Her er indholdet i undervisningen at

 • arbejde med forskellige kategorier indenfor madlavning
 • læse opskrifter, skrive indkøbsseddel og handle
 • arbejde praktisk med planlægning, tilberedning og oprydning
 • lære at lave mad fra bunden – nemt og økonomisk
 • opnå viden om ernæring og sundhed
 • få mulighed for at udforske nye typer af mad og tilberedningsmetoder
 • opnå god køkkenhygiejne
 • blive udfordret på sine spisevaner

Udtryk gør Indtryk – fokus på kommunikationsformer

 • Styrer skolens hjemmeside og facebookside
 • Udformer skolens oplysningsmateriale og brochurer
 • Står for skolens messestand og afholdelse af messer
 • Arbejder med kommunikationsformer og modeller
 • Digital dannelse og sociale medier
 • Performanceteori
 • Retorik
 • Æstetik og sanselighed

Yoga / kropstræning

 • Øget kropsbevidsthed
 • Regulering af åndedræt og kropslige signaler
 • Kontakt til kroppen
 • Afspænding
 • Balanceøvelser
 • Styrkelse af muskulatur

Aktivt Friluftsliv

 • Svømning (indendørs/udendørs)
 • Cykling/MTB
 • Bouldering/Klatring
 • Træklatring
 • Bueskydning
 • Lejrslagning
 • Stand up paddle, Sit on top kajak, Havkajak

Friluftsliv – Ud i det blå

 • Naturoplevelser
 • Mindfulness og vejrtrækningsøvelser. Afspænding
 • Mad over bål og i stenovn
 • Vandring om sø og i skov
 • Samvær med dyr

SFT- Social Færdighedstræning

 • Gruppedannelse og samarbejdsprocesser
 • Stresshåndtering
 • Følelsesafklaring og -håndtering
 • Nonverbale/verbale færdigheder
 • Selvbeskyttende færdigheder
 • Intime relationer
 • Konfliktløsning
 • Psykoedukation