For elever & forældre

I efteråret afholdte Fontanaskolen STU et info fyraftensmøde for forældre til nystartede STU elever – det gør vi igen her i foråret, dato kommer snarest.

Overblik over STU elevers 3-årige forløbsplan

På Fontanaskolen STU  inddrager vi elevens netværk og relevante samarbejdspartnere, for at opnå en koordineret indslusningsindsats.

Det er for at sikre en så helhedsorienteret vidensdeling og fælles forståelse for elevens udfordringer, samt at uddannelsesforløbet koordineres og tilrettelægges med blik for elevens samlede livssituation. Her etableres grundlaget for, at den fortsatte dialog og samarbejdet om uddannelsesforløbet bliver konstruktivt og tillidsfuldt for alle involverede parter, samt at forventningerne til den enkelte parts bidrag til forløbet bliver tydeliggjort. Derved sikres, at eleven oplever overgange mellem de involverede interessenter som et sammenhængende forløb med mest mulig kontinuitet og understøttelse af udviklingen af personlige, sociale og faglige kompetencer. Den koordinerede indslusning giver et solidt grundlag for et vellykket forløb, hvor de samme samarbejdspartnere spiller en rolle og også vil gøre det også i forbindelse med elevens udslusning. Hvis du er ung og nygerrig på skolen så læs mere her.