For elever & forældre 

Invitation til fyraftensmøde for forældre til nystartede STU-elever 

Overblik over STU elevers 3-årige forløbsplan:

 

På Fontanaskolen STU værdsætter vi at inddrage elevens netværk og alle samarbejdspartnere, der er relevante for elevens samlede hverdagsliv så tidligt som muligt i uddannelsesforløbet i en koordineret indslusningsindsats.

Det er for at sikre en så helhedsorienteret vidensdeling og fælles forståelse for elevens udfordringer, samt at uddannelsesforløbet koordineres og tilrettelægges med blik for elevens samlede livssituation. Her etableres grundlaget for, at den fortsatte dialog og samarbejdet om uddannelsesforløbet bliver konstruktivt og tillidsfuldt for alle involverede parter, samt at forventningerne til den enkelte parts bidrag til forløbet bliver tydeliggjort. Derved sikres, at eleven oplever overgange mellem de involverede interessenter som et sammenhængende forløb med mest mulig kontinuitet og understøttelse af udviklingen af personlige, sociale og faglige kompetencer. Den koordinerede indslusning giver et solidt grundlag for et vellykket forløb, hvor de samme samarbejdspartnere spiller en rolle og også vil gøre det også i forbindelse med elevens udslusning. Hvis du er ung og nygerrig på skolen så læs mere her.