For fagpersoner

Målgruppen for elever på Fontanaskolen STU er unge mellem 16 og 25 år med både generelle psykiske udfordringer og gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret. Arbejder du som fx sagsbehandler, vejleder eller støttekontaktperson for en ung, du tænker kunne være i målgruppen for Fontanaskolen STU, er du altid velkommen til at kontakte skoleleder Per Saaby.

På Fontanaskolen STU har vi også en intern uddannelsesvejleder, Birgit Bryld Nielsen . Hun varetager forskellige vejledningsopgaver, især for elever fra Københavns Kommune, men alle skolens elever kan trække på hendes viden. Birgit står også for skolens udslusningsgruppe, der skal gøre overgangen fra STU til noget nyt så smertefri som muligt for alle skolens elever. Dette arbejde foregår i tæt kontakt med elevernes kontaktlærer, netværk og kommune.

Stine træffes alle dage på tlf: 53666513, du kan også sende en mail på: birgit@fountain-house.dk

Undervisernes faglige baggrund

En medarbejder på Fontanaskolen er ansat som både underviser, indenfor et specialiseret fagområde, og kontaktlærer og har min. 5 års pædagogisk/undervisningserfaring med specialområdet og den målgruppe, som Fontanaskolen varetager STU for.

Alle undervisere skal gennemføre en 1-årig efteruddannelse og et Autismespektrumforstyrrelses (ASF) grundforløb, som sætter dem i stand til at varetage opgaven som kontaktlærer og efterleve og udføre skolens pædagogiske tilgang. Dette afspejles også i en samlet værkstøjskasse bestående af pædagogiske metoder og faglige redskaber, som kan tages i anvendelse overfor den enkelte elev afhængigt af læringspotentialet og mulighederne for samarbejde .

Den obligatoriske 1-årige efteruddannelse (færdiggjort i 2018) består af

 • Psykoedukation: Diagnoselære og håndtering af diagnose
 • Empatisk kommunikation som professionel kompetence
 • Tilknytningsperspektivet – læring og forstyrrelser
 • Skam og skamdynamikker
 • Spiseforstyrrelser og selvskade
 • Misbrugsdynamikker
 • Angst og depression
 • Sekundær traumatisering

Grundforløbet ASF består af

 • Psykoedukation: Autismespektret og komorbiditet
 • Theory of mind (mentalisering) og eksekutive funktioner
 • Autisme og hjernens funktion
 • Stress, angst og OCD
 • Kommunikation, socialt samspil og pædagogisk tilgang

Fontanaskolen STU har desuden fået uddannet nuværende faste medarbejdere til henholdsvis

 • PD Modul i Socialkognitive udviklingsforstyrrelser (2 af underviserne 2018)
 • 1.årig Coachuddannelse – Proces Inquiry (7 af underviserne 2016)
 • ART- Uddannelsen (Agression Replacement Training 2 af underviserne – afsluttet ultimo 2021)
 • OCN vejledere og OCN kvalitetssikrer (5 af underviserne- afsluttet ultimo 2020)
 • DAT (dialektisk adfærdsterapi) introforløb (2 af underviserne 2017) 

Herudover har skolens faste medarbejdere følgende relevante faglige kompetencer

 • To-sprogsunderviser
 • Narrativ og systemisk familieterapeut
 • PD-modul i vejledning
 • NLP Coach Practitioner
 • Medicinhåndtering
 • Personlig træner
 • Personlighedsforstyrrelser – 1. årigt grundkursus

Teoretisk og metodisk tilgang