Organisation og samarbejdspartnere

Fontanaskolen har en bestyrelse, som er skolens øverste myndighed og samtidig varetager interesserne for den overordnede socialøkonomiske forening, som driver skolen. Foreningens navn er: Fountain House Socialøkonomiske Forening AlleKan.

Bestyrelsen i foreningen AlleKan består af følgende medlemmer:

 • Mogens Seider (Formand)

 • Thomas Blach (Fonden Fountain house)

 • Lars Peter Nielsen (Støtte foreningen)

 • Susanne Gram Hanssen (Fonden Fountain House)

 • Anne-Sofie von Holstein (medarbejderrepræsentant Fontanaskolen STU)

 • Elevrepræsentant (ledig plads) 

Organisationsdiagram

Fra foreningens vedtægter er formålet

§ 4 Formål

4.1 Foreningen er en almenvelgørende forening, der skal drives med udgangspunkt i at sikre psykisk sårbare personer (medlemmerne) mulighed for at udfolde sig både socialt og arbejdsmæssigt under iagttagelse af følgende 5 værdier:

 • Medindflydelse
 • Ligeværd
 • Arbejdsfællesskab
 • Frivillighed
 • Fokus på ressourcer

4.2 Foreningen formål er at virke som et videns-, udviklings- og formidlingscenter for praksisnær kompetenceudvikling af psykisk sårbare mennesker og deres relaterede private og professionelle aktører.

4.3 Foreningen skal drive indtægtsgivende virksomhed gennem anvendeliggørelse af den know-how, der er indlejret i Fonden Fountain House’s aktiviteter, brugerne og stab, og løbende formidles til og stilles til foreningens rådighed. Foreningen skal ved sine aktiviteter tilstræbe at skabe lønnede beskæftigelsesmuligheder for bl.a. brugere mellem 16 og 60 år, som er psykisk sårbare personer, der har behov for at genoptræne deres faglige og sociale færdigheder på grundlag af foreningens principper. Foreningen kan også påtage sig sådanne opgaver for offentlige myndigheder alene eller i samarbejder med ligeartede institutioner, foreninger, fonde og virksomheder med tilsvarende værdigrundlag.

4.3 Foreningen er almenvelgørende og kan alene anvende eventuelt overskud til konsolidering og værdiskabelse til gavn for foreningens fremtidige virke.

Samarbejdspartnere

På Fontanaskolen samarbejder vi med udvalgte specialister og særligt tilrettelagte undervisningstilbud for at sikre, at vi med kort varsel kan levere de rette kompetencer og faglighed, der giver os mulighed for at yde den nødvendige støtte og tilbyde hver enkelt elev et relevant og meningsfuldt uddannelsesforløb. Vi etablerer løbende nye samarbejdsflader, når eleverne udtrykker nye behov.

Skolens faste samarbejdspartnere 

 • Kognitiv psykolog
 • Psykolog med speciale i narrativ og systemisk terapi samt DAT behandling
 • Kropsbehandlingsterapeut
 • Diætist
 • Psykiater/social overlæge – tidligere bestyrelsesmedlem i Fontanaskolen
 • Rideterapeut
 • Outlab – Natursocialt Udviklingscenter
 • Fonden Unges – Klar til Start – opkvalificeringsforløb/praktik med jobgaranti
 • Psykiater (Specialist ASF)

Om Klar til Start

KLAR TIL START er et landsdækkende tilbud til unge og voksne med autisme og den sikreste vej til et fast job for borgere med autisme. Siden 2013 har 80% af alle der har påbegyndt et forløb i KLAR TIL START afsluttet med en fastansættelse i en privat virksomhed, og 95% af dem er stadig i job. Forløbet varer i udgangspunktet 12 måneder, og kandidaten har garanti for fastansættelse, såfremt forløbet gennemføres tilfredsstillende. Det drives af nonprofit-organisationen FONDEN UNGES og modtager udviklingsstøtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN.

Fontanaskolen har indgået en aftale med Klar til Start, der giver samtlige af skolens elever mulighed for at få glæde af tilbuddet, uafhængigt af diagnose. Skolen har løbende elever i praktikforløb i Klar til Start projektet og har også ansat en vejleder, Anne Camilla Olsson, der følger eleverne gennem deres ansættelsesforløb. Se den grafiske model over forløbet nedenfor og læs mere på Klar til Starts hjemmeside her.