Visitation til Fontanaskolen STU

På Fontanaskolen STU starter der nye elever året rundt fra mange forskellige kommuner. Langt størstedelen starter deres uddannelse efter sommerferien i august måned. Der er opstart for Københavnerborgere i august og januar.

Praktik

Du kan altid komme på besøg på Fontanaskolen. Du kan kontakte uddannelsesvejlederne for at aftale et besøg. Du har også mulighed for at komme i praktik for at lære skolen bedre at kende, inden du træffer beslutningen om at starte. Københavnerborgere har ikke mulighed for at komme i praktik, læs mere på UU København. Praktikken varer som udgangspunkt i tre dage (mandag, tirsdag og onsdag). Eleven er selv med til at sammensætte sit skema i praktikdagene.

Du kan tage hele din 3-årige uddannelse på Fontanaskolen STU, men det er også muligt at tage dele af din uddannelse. Vi har flere elever som har skiftet skole for at starte på Fontanaskolen STU. Det er dig der bestemmer over din STU.

Hvis Fontanaskolen STU er noget for dig, skal du først visiteres til en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse gennem din kommune. Du kan se rækkefølgen for visitation her:

Visitationsprocessen

KONTAKT UU VEJLEDER

KONTAKT UU VEJLEDER

UU-vejlederen i den unges kommune kontaktes med henblik på en indstilling til et STU-forløb

UDDANNELSESPLAN UDFORMES

UDDANNELSESPLAN UDFORMES

Hvis UU-vejleder vurderer, at den unge eri målgruppen til et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse udformes uddannelsesplanen i fælleskab

INDSTILLING TIL STU

INDSTILLING TIL STU

UU-vejlederen udarbejder en indstilling til STU i samarbejde med den unge og den uges netværk. Instillingen bliver derefter behandlet i et visitationsudvalg i egen kommune. Visitationsudvalget tager stilling til, om den unge skal beviliges en STU.

BESØG PÅ FONTANASKOELN

BESØG PÅ FONTANASKOELN

Ring til Fontanaskolen på tlf: 4239 2433 og aftal et besøg. Forældre og relevant netværk er velkommen til at deltage.

PRAKTIK ELLER AFKLARINGSFORLØB

PRAKTIK ELLER AFKLARINGSFORLØB

Den unge har mulighed for at starte STU forløbet på Fontanaskolen med et 3 måneders afklaringsforløb, eller med en praktik, for derved at prøve at være en del af hverdagen på Fontanaskolen STU. Københavnerborgere har ikke mulighed for at komme i praktik, læs mere på UU København

VELKOMMEN TIL FONTANASKOLEN

VELKOMMEN TIL FONTANASKOLEN

Ved optagelse på Fontanaskolen STU, bliver eleven præsenteret for vores tre grundfag; Krea, Skolefagligt og Krop & Udeliv.