Underviserne på Fontanaskolen STU

En medarbejder på Fontanaskolen er ansat som både underviser, indenfor et specialiseret fagområde, og kontaktlærer og har min. 5 års pædagogisk/undervisningserfaring med specialområdet og den målgruppe, som Fontanaskolen varetager STU for. Her en oversigt over de tre grundfag, og undervisernes faglige baggrunde.

Skolefaglig:

 • Cand. Mag. i Lingvistik med speciale i indlæring og sprogtilegnelse (Dansk og Engelsk)
 • Naturvidenskabelig lærer og IT underviser
 • Underviser med Master i specialpædagogik og tidligere STU vejleder i UU København
 • Cand. Comm. i Performance Design og Kommunikation
 • Folkeskolelærer med hovedfag i geografi, historie, natur/teknologi og madkundskab

Krea:

 • Billedkunstner og -hugger
 • Skrædder og pædagog
 • Møbel- og redskabsdesigner
 • Tekstilformgiver og designer
 • Håndværker – smed og tømrer 

Krop & Udeliv:

 • Psykomotorisk terapeut
 • Pædagog
 • Lærer
 • Bachelor i ernæring og sundhed
 • Familieterapeut
 • Socialrådgiver
 • Yogalærer
Anne-Sofie von Holstein

Anne-Sofie von Holstein

Underviser i SFT, yoga og kommunikation

Stine Hellesen

Stine Hellesen

Underviser i mad, fagligt og STU vejleder

Anders Termansen

Anders Termansen

Underviser i musik og er morgenchauffør

Knirke Nybroe

Knirke Nybroe

Underviser i SFT, skolefagligt og tillidsrepræsentant

Sesse Kristensen

Sesse Kristensen

Underviser i krea og socialrådgiver

Tilde Lohman

Tilde Lohman

Underviser i tekstil & tryk og AMR rep.

Pernille Teinby Hindberg

Pernille Teinby Hindberg

Underviser i udeliv. Pt. på barsel

Pelle Sjøgren

Pelle Sjøgren

Underviser i udeliv og friluft

Kashaf Syed Idris Hussain

Kashaf Syed Idris Hussain

Underviser i skolefagligt og IT ansvarlig

Kristian Rasmussen

Kristian Rasmussen

Underviser i udeliv og handyman

Anne Olsson

Anne Olsson

Underviser i skolefagligt og udeliv

Britt Christensen

Britt Christensen

Underviser på solisttilbud og tekstil

Niels Paulisen

Niels Paulisen

Underviser i værksted og krea

Troels Christrup

Troels Christrup

Underviser i skolefagligt