Grundfag

Fontanaskolen STU har valgt at tage det særligt tilrettelagte bogstaveligt. Derfor tilbyder vi alle elever et helt unikt individuelt tilrettelagt og fleksibelt uddannelsesforløb. Det er i videst mulig udstrækning eleven, der selv træffer valg vedrørende mål og læringsforløb med støtte og sparring fra kontaktteamet. Udover det har eleven mulighed for, sammen med andre elever, at opstarte egne valgfag til skemaet, det vi kalder vores fokus. Fontanaskolen tager udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger for læring og kompetenceudvikling, særlig behov for støtte, ønsker og mål for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Fontanaskolen STU har overordnet tre hovedområder med forskellige grundfag, som eleverne vælger at sammensætte deres skema ud fra sammen med de individuelle særligt tilrettelagte læringsforløb.