Vi vil gerne byde vores to nye medarbejdere Casper og Mette velkommen på Fontanaskolen STU. Casper Jensen er skolens nye daglige leder, han er startet lige efter efterårsferien – han er et velkendt ansigt i STU regi. Han har 10 års erfaring fra Gladfonden som både hjælper, vejleder og de sidste mange år som leder af Glad STU og Glad Erhverv.
Mette Seirsbøll er skolens nye underviser i det faglige, hun har også 8 års erfaring fra tidligere arbejde i STU regi. Casper og Mette vil i samarbejde med underviserne og eleverne være med til fortsat, at gøre Fontanaskolens læringsmiljø til et trygt og tilpas udfordrende sted, at gennemføre den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Velkommen til dem begge.