Menneskesyn

Fontanaskolens metodiske tilgang til relationsarbejdet med eleverne og undervisningen bygger overordnet på et menneskesyn og grundlæggende værdier, samt en fælles faglig forståelsesramme, som tydeliggør det fælles faglige fundament – teoretisk og metodisk. Vores menneskesyn og skolens grundlæggende værdier danner grundlaget for tilrettelæggelsen af de overordnede metodiske rammer, som den pædagogiske undervisningspraksis udføres i. Værdierne definerer på én og samme tid rammerne for den kontekst, som er forudsætningen for, at forandringen finder sted, og det er de resultater, som skolen producerer hver dag. Skolens menneskesyn og værdier opleves og efterleves af eleverne i alle aspekter af skolens virke:

Skolens Menneskesyn

  • Vi møder den enkelte elev åbent og nysgerrigt med en interesse for hele elevens livssituation.
  • Vi tror på relationen som et bærende element for elevernes udvikling.
  • Vi tror på, at eleverne kan udvikle et meningsfyldt og selvstændigt liv med egne valg, og at de kan blive en del af et større fællesskab.