Til forældre/værge og netværk til nystartede elever på Fontanaskolens STU 

Indbydelse til 

Fyraftensmøde for forældre til nystartede STU-elever 

  

Er du forælder til en nystartet STU-elev på Fontanaskolen – og vil du f.eks. gerne vide mere om, hvad uddannelsen indeholder og hvordan den er bygget op?   

Så er du velkommen til at møde op i kantinen/fællesrummet Aldersrogade 6 F, 1. sal  

torsdag den 25. august kl. 16.00-17.30 

 

Her vil der være information ved Fontanaskolens daglige leder Casper Jensen samt skolens tre vejledere Christel Klyver, Mia Grundvad Nielsen og Birgit Bryld Nielsen. 

Såfremt der er behov for det, vil den sidste halve time blive reserveret til et forældreforum, hvor I kan udveksle erfaringer mv. 

Der er ikke tilmeldingspligt, men du må meget gerne skrive til Birgit på nedenstående mail, hvis du er sikker på at komme: 

Birgit@fountain-house.dk. 

Vel mødt 

 

Med venlig hilsen 

  

Casper, Christel, Mia og Birgit