Vejleder og lærer til fuldtidsstilling som vejleder, underviser og kontaktperson søges til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Din primære funktion er at varetage vejledningen af eleverne i forbindelse med deres uddannelsesforløb samt stå for undervisningen i dansk, engelsk og matematik i samarbejde med resten af det skolefaglige team.

Vejledningsopgaven indebærer et tæt samarbejde med resten af skolens undervisere samt Fagligt Center og visitationen i Københavns Kommune ift. elevernes uddannelsesforløb.
I et samarbejde med resten af det skolefaglige team vil du yderligere varetage undervisningen på AVU-, FVU-niveau og understøttende undervisning i HF. Du skal kunne føre til eksamen på AVU- og FVU-niveau.

Læs mere her:https://www.jobindex.dk/vis-job/h1057395