Bestyrelse & organisation

Fontanaskolen har en bestyrelse, som er skolens øverste myndighed og samtidig varetager interesserne for den overordnede socialøkonomiske forening, som driver skolen. Foreningens navn er: Fountain House Socialøkonomiske Forening AlleKan.

Bestyrelsen i foreningen AlleKan består af følgende medlemmer:

Mogens Seider (bestyrelses formand. Direktør Fountain House)

Agnete Niedel (chefkonsulent SUS)

Mads Vogelsang (medlemsrepræsentant Fountain House)

Anne-Sofie von Holstein (medarbejderrepræsentant)

Dorte Junge (Skoleleder – Den grønne Friskole)

Yildiz Akdogan (tidligere MF Socialdemokratiet)

Susanne Gram-Hanssen (Stifter og Direktør – Et godt liv nu)

Anna Kirsten Jaques Holm (tidligere elev på skolen, nu HF studerende, elevrepræsentant)

 

Fra foreningens vedtægter er formålet

§ 4 Formål

4.1 Foreningen er en almenvelgørende forening, der skal drives med udgangspunkt i at sikre psykisk sårbare personer (medlemmerne) mulighed for at udfolde sig både socialt og arbejdsmæssigt under iagttagelse af følgende 5 værdier:

– Medindflydelse

– Ligeværd

– Arbejdsfællesskab

– Frivillighed

– Fokus på ressourcer

4.2 Foreningen formål er at virke som et videns-, udviklings- og formidlingscenter for praksisnær kompetenceudvikling af psykisk sårbare mennesker og deres relaterede private og professionelle aktører.

4.3 Foreningen skal drive indtægtsgivende virksomhed gennem anvendeliggørelse af den know-how, der er indlejret i Fonden Fountain House’s aktiviteter, brugerne og stab, og løbende formidles til og stilles til foreningens rådighed. Foreningen skal ved sine aktiviteter tilstræbe at skabe lønnede beskæftigelsesmuligheder for bl.a. brugere mellem 16 og 60 år, som er psykisk sårbare personer, der har behov for at genoptræne deres faglige og sociale færdigheder på grundlag af foreningens principper. Foreningen kan også påtage sig sådanne opgaver for offentlige myndigheder alene eller i samarbejder med ligeartede institutioner, foreninger, fonde og virksomheder med tilsvarende værdigrundlag.

4.3 Foreningen er almenvelgørende og kan alene anvende eventuelt overskud til konsolidering og værdiskabelse til gavn for foreningens fremtidige virke.

Organisationsdiagram

Bestyrelsen

Mogens Seider

Mogens Seider

Bestyrelses formand. Direktør Fountain House

Anne-Sofie von Holstein

Anne-Sofie von Holstein

Medarbejderrepræsentant

Agnete Niedel

Agnete Niedel

Chefkonsulent SUS

Yildiz Akdogan

Yildiz Akdogan

Tidligere MF Socialdemokratiet

Mads Vogelsang

Mads Vogelsang

Medlemsrepræsentant Fountain House

Susanne Gram-Hanssen

Susanne Gram-Hanssen

Stifter og Direktør – Et godt liv nu

Dorte Junge

Dorte Junge

Skoleleder – Den grønne Friskole

Anna Kirsten Jaques Holm

Anna Kirsten Jaques Holm

Elevrepræsentant, HF studerende